مقاله ها

متن مقاله

بحران COVID-19  و تاثیر منفی آن بر جذب سرمایه توسط فین‌تک‌ها
بحران COVID-19 و تاثیر منفی آن بر جذب سرمایه توسط فین‌تک‌ها چهار شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۹:۳۶ ق ظ

همه‌گیری COVID-19 تاثیر منفی بر جذب سرمایه بر روی فین‌تک‌ها خواهد گذاشت، که این براساس تحقیقی بر روی 500 فین‌تک است و بالغ بر 80% سرمایه‌گذاران معتقدند که این بحرانی جهانی سلامت، بر جذب سرمایه فین‌تک‌ها تاثیر جبران‌ناپذیری خواهد گذاشت.

نمودار شماره 1 – میزان تاثیر COVID-19 بر سرمایه‌گذاری اولیه بر روی فین‌تک‌ها (April 2020)

انجمن فین‌تک سنگاپور  در قالب یک سازمان سرمایه‌گذار خطرپذیر، از طریق مصاحبه با 139 سرمایه‌گذار تاثیر بحران سلامت جهانی COVID-19 را بر روی برنامه و فعالیت سرمایه‌گذاری آنها مورد سنجش قرار داده است. قابل ذکر است بیش از 83% سرمایه‌گذاران، این تاثیر را بر روی فعالیتشان مشهود اذعان داشته‌اند. این درحالی است که بیش از 62% این جامعه آماری میزان اثر این بحران را حداقل یک الی دو سال دیگر بر فعالیت‌های فین‌تک‌ها ماندگار دانسته‌اند.

نمودار شماره 2 – تاثیرگذاری بحران سلامت COVID-19 بر فعالیت و برنامه‌های سرمایه‌گذاران حوزه فین‌تک (April 2020)

در بین این جامعه آماری بیش از 26% از سرمایه‌گذاران طبق برنامه پیش از شروع ویروس COVID-19 سرمایه‌گذاری می‌نمایند. 16% از سرمایه‌گذاران، بین 25% الی 50% سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهند. این درحالی است 31% از سرمایه‌گذاران هنوز درباره میزان سرمایه‌گذاری تخمینی هیچ تصمیمی نگرفته‌اند و به بعد از پایان همه‌گیری COVID-19 منوط کرده‌اند.

نمودار شماره 3 – مقایسه تغییر در اندازه سرمایه‌گذاری بر روی فین‌تک‌ها قبل و بعد از COVID-19 (April 2020)

آغاز همه‌گیری ویروس COVID-19 توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را بر روی بخش‌های مختلف صنعت در  راستای مقابله و یا حذف ویروس COVID-19 جلب کرد بطوری که نزدیک بر 47% سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت شده‌اند.

نمودار شماره 3 – درصد میزان افزایش علاقه به سرمایه‌گذاری بر بخش‌های مختلف تاثیرگذار بر COVID-19 (April 2020)

با درنظر گرفتن تحقیق حاضر، سال سختی را برای استارت‌آپ‌ها، فین‌تک‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط  پیش‌بینی می‌کنیم.

تازه ترین مقاله ها

ثبت و صدور مجوز در بانکداری باز در اروپا
ثبت و صدور مجوز در بانکداری باز در اروپا یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶ ق ظ
داده‌های باز و آینده بانکداری
داده‌های باز و آینده بانکداری شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۰:۲۳ ب ظ
عصر نزدیکی به مشتری با تئوری
عصر نزدیکی به مشتری با تئوری "اول دیجیتال" چهار شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۱:۱۲ ب ظ