مناقصه و مزایده ها

متن مناقصه و مزایده

خرید 100 عدد باطری مورد نیاز جهت دستگاه های UPS
خرید 100 عدد باطری مورد نیاز جهت دستگاه های UPS چهار شنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۱:۱۷ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در نظر دارد خرید 100 عدد باطری مورد نیاز جهت دستگاه های UPS را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدین وسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت میگردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی در خصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 99/08/14 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه تختی، پلاک 225، طبقه اول، اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.