مناقصه و مزایده ها

متن مناقصه و مزایده

خرید لایسنس دو ساله، نصب و راه اندازی کنسول مدیریتی آنتی ویروس Symantec Endpoint Protection جهت 250 کاربر همزمان
خرید لایسنس دو ساله، نصب و راه اندازی کنسول مدیریتی آنتی ویروس Symantec Endpoint Protection جهت 250 کاربر همزمان سه شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۴:۲۱ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین در نظر دارد خرید لایسنس دوساله، نصب و راه اندازی کنسول مدیریتی آنتی ویروسSymantec Endpoint Protection جهت 250 کاربر همزمان را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدینوسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت می گردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی درخصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ 24/10/99 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران خیابان دکتر بهشتی چهارراه تختی پلاک 225 طبقه اول اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستمهای کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.