خبر ها

متن خبر

راه اندازی سامانه تحلیل حساسیت در سطح شعب بانک پارسیان
راه اندازی سامانه تحلیل حساسیت در سطح شعب بانک پارسیان دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۹:۴۱ ق ظ

سامانه تحلیل حساسیت توسط شرکت کاسپین راه اندازی شد. اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در بانک هاست. یکی از راه های اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری وکارایی در سطح یک بانک این است که هر یک از بانک ها پیش بینی از وضعیت خود در آینده نیز داشته باشند و عوامل موثر بر ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی مناسب، به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا به سوی بهبود و کارایی بپردازند. یکی ازرویکردهای نسبتا نوین برای بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت داده ها، استفاده از تکنیک های تحلیل حساسیت است.

سامانه تحلیل حساسیت بر روی پلتفرم BI ایجاد گردیده است و بدین منظور داشبوردهایی برای کاربران ایجاد شده است  که مقادیر تاثیر گذار در شاخص سودآوری همچون منابع، تسهیلات، کارمزدها و هزینه ها را به صورت پارامتر و فیلتر از کاربران دریافت می نماید و به صورت آنلاین فیلترها اعمال گردیده وبا انجام محاسبات مربوطه شاخص ها و سودآوری هر شعبه در ماه های آتی به دست خواهد آمد . گفتنی است تحلیل حساسیت در سطح اداره امور شعب ، حوزه و بانک نیز پیاده سازی شده است.