سامانه نظارت و بازرسی

سامانه نظارت و بازرسی

راهکار جامع ادارات بازرسی بانکها و موسسات مالی و اعتباری

این سامانه جهت رفع نیاز ادارات بازرسی بانکها و موسسات مالی و اعتباری طراحی شده است. با استفاده از این سامانه تمامی فرآیند بازرسی شامل ایجاد پرونده بازرسی، تعیین بازرسی، درج حکم بازرسی، درج شواهد به دست آمده از بازرسی و ... در بستری یکپارچه صورت می پذیرد. ویژگیهای اصلی این سامانه عبارتند از:

  1. ارائه نمودارهای تحلیل در قالب داشبوردهای مدیریتی برای تمامی سطوح
  2. پشتیبانی از فرآیندهای اصلی اداره بازرسی در قالب ثبت پرونده‌های موردی، دوره‏ای، میان دوره‏ای و نامحسوس
  3. قابلیت ایجاد کارتابل‌های مختلف به تفکیک نقش‌ها اعم از کارتابل کارشناسان، سرپرستی استان‌ها، نمایندگی‌ها و...
  4. امکان نگهداری تاریخچه عملکرد کارکنان با دسترسی گزارش‌گیری از جزئیات فعالیت کارکنان
  5. امکان ایجاد پرسشنامه‌های ویژه بازرسی برای ثبت مشکلات
  6. فراهم آوردن سطوح مختلف دسترسی براساس نقش کاربران
  7. مدیریت اطلاعات، تخلفات و مطالبات به تفکیک شعب و اشخاص
  8. امکان ثبت و پیگیری آنلاین شکایات

محصولات کاسپین