سامانه تحلیل حساسیت

سامانه تحلیل حساسیت

بهینه سازی عملکرد بانکها در شرایط عدم قطعیت داده ها

اندازه گیری عملکرد از جمله بهترین راه های به دست آوردن اطلاعات برای تصمیم گیری در بانک هاست. یکی از راه های اساسی در تنظیم برنامه های بهبود بهره وری و کارایی در سطح یک بانک این است که هر یک از بانک ها پیش بینی از وضعیت خود در آینده نیز داشته باشند و عوامل موثر بر ناکارایی شعب خود را بررسی کنند و با برنامه ریزی مناسب، به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا به سوی بهبود و کارایی بپردازند. یکی ازرویکردهای نسبتا نوین برای بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت داده ها، استفاده از تکنیک های تحلیل حساسیت است.

سامانه تحلیل حساسیت شرکت کاسپین بر روی پلتفرم BI ایجاد گردیده است و بدین منظور داشبوردهایی برای کاربران ایجاد شده است، که مقادیر تاثیر گذار در شاخص سودآوری همچون منابع، تسهیلات، کارمزدها و هزینه ها را به صورت پارامتر و فیلتر از کاربران دریافت می نماید و به صورت آنلاین فیلترها اعمال گردیده و با انجام محاسبات مربوطه شاخص ها و سودآوری هر شعبه در ماه های آتی به دست خواهد آمد . شایان ذکر است تحلیل حساسیت در سطح اداره امور شعب، حوزه و بانک قابل پیاده سازی می باشد. برخی از قابلیتهای این سامانه عبارتند از:

  1. امکان مشاهده جزییات شاخصهای سودآوری شعبه، حوزه و بانک
  2. محاسبه شاخص های هزینه و درآمد شعبه، حوزه و بانک
  3. محاسبه میزان سودآوری شعبه، حوزه و بانک
  4. امکان پیش بینی شاخصهای سودآوری و هزینه و درآمد و سنجش حساسیت آنها نسبت به منابع، مصارف، کارمزدها و هزینه های آینده که توسط کاربر تعیین می گردد.
  5. ارائه نمودار ها و چارتهای مقایسه ای و روند شاخص‏های سودآوری و هزینه و در آمد، در سطوح شعبه، حوزه و بانک

محصولات کاسپین