بانک های اطلاعاتی

بانک های اطلاعاتی

طراحی، نصب و راه‌اندازی محیط‌های بانک‌های اطلاعاتی

امور مختلف مربوط به بانک‌های اطلاعاتی شامل، طراحی، نصب و راه‌اندازی محیط‌های بانک‌های اطلاعاتی مبتنی بر اوراکل، نصب و راه‌اندازی Oracle RAC، نصب و راه‌اندازی Oracle Data Guard به منظور تداوم کسب و کار سازمان و بهینه‌سازی در لایه‌های مختلف زیر‌ساخت دیتا‌بیس توسط کارشناسان خبره شرکت کاسپین قابل انجام می‌باشد.

خدمات کاسپین