خبر ها

متن خبر

کاسپین به اکوسیستم فین تک ایران پیوست
کاسپین به اکوسیستم فین تک ایران پیوست یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ۹:۵۱ ق ظ

شرکت کاسپین در پلتفرم بانکداری باز "کبالت" ارتباط بین کسب و کارها و مشتری را محقق ساخت. امروزه ضرورت تعامل صنعت بانکی و فین تک ها علاوه بر ایجاد خدمات نوین و جذب مشتری ، باعث جذب سرمایه بیشتر شده و امری گریزناپذیر است. ورود کاسپین به اکوسیستم فین تک ها با ارایه پلتفرم بانکداری باز "کبالت" بعنوان یکی از پیشران های مهم در رشد و توسعه این اکوسیستم محسوب می شود که موجب همکاری بیشتر با شتاب دهنده ها برای تعامل متقابل با استارت اپها و فین تک ها می گردد.