مناقصه و مزایده ها

متن مناقصه و مزایده

تجهیز، بازسازی و اصلاح وضعیت اتاق برق
تجهیز، بازسازی و اصلاح وضعیت اتاق برق چهار شنبه ۷ آبان ۱۳۹۹ ۰:۵۶ ب ظ

شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در نظر دارد تجهیز، بازسازی و اصلاح وضعیت اتاق برق را از طریق مناقصه عمومی توسط شرکتهای توانمند داخلی تامین نماید لذا بدین وسیله از کلیه شرکتهای صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مذکور دعوت میگردد از طریق واتساپ به شماره 09197295696 و یا ایمیل به آدرس shahbazi@caspco.ir با ارسال درخواست کتبی در خصوص دریافت مدارک اقدام و حداکثر تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 99/08/14 مدارک تکمیل شده را به نشانی تهران، خیابان دکتر بهشتی، چهارراه تختی، پلاک 225، طبقه اول، اداره تدارکات ارسال نمایند و همچنین هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و به مدارکی که بعد از تاریخ اعلام شده ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات دریافتی مختار خواهد بود.